İnce Film Teknolojileri PV’nin Karbon Yoğunluğu Azaltabilir

ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) araştırmacılarına göre, kadmiyum tellür (CdTe) ve perovskitler gibi ince film teknolojileri, silikon alternatiflerine kıyasla PV’nin karbon yoğunluğunu önemli ölçüde azaltabilir.

‘Kadmiyum Tellürid ve Silikon Fotovoltaiklerin Üretiminden Kaynaklanan Somutlaştırılmış Enerji ve Karbon’ başlıklı makalede ekip, PV teknoloji türünün ve üretim yerinin her ikisinin de somutlaştırılmış karbon üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu buldu. Çalışmada, ince film PV’nin daha fazla kullanılmasına ve/veya üretim şebekesi karışımının değiştirilmesi yoluyla konuşlandırılmış PV’nin somutlaştırılmış karbonunda önemli bir düşüşe yol açan herhangi bir eylemin, dünyanın kalan tahmini karbon bütçesi içinde kalmasına yardımcı olma konusunda kanıtlanabilir bir değere sahip olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, güneş teknolojilerinin küresel karbonsuzlaştırma hedefleri üzerindeki genel etkisini anlamak için maliyet, performans ve güvenilirlik gibi geleneksel ölçütlerin ötesine baktı. Somutlaştırılmış enerji ve karbonu (bir PV panelin üretiminde yer alan batık enerji ve karbon emisyonları) ve enerji geri ödeme süresini (bir PV sisteminin, onu üretmek için gerekli olan aynı miktarda enerjiyi üretmesi için geçen süre) değerlendirdiler.

NREL’de fizik araştırmacısı olan Matthew Reese, “Gelişmelerin çoğu maliyet ve verimlilikle yönlendirildi çünkü bu ölçütlerin değerlendirilmesi kolay” dedi. “Ancak hedefimizin bir parçası karbondan arındırmaksa, o zaman daha büyük resme bakmak mantıklı olacaktır. Verimliliği artırmaya çalışmanın kesinlikle bir faydası var, ancak karbonsuzlaştırma çabaları söz konusu olduğunda diğer faktörler de etkili.”

Araştırmaya göre, silikon PV şu anda pazara hakim olsa da, CdTe ve perovskites gibi ince film PV teknolojileri karbon yoğunluğunu iki kat azaltacak bir yol sunuyor.

Kaynak: https://www.pv-tech.org/thin-film-technologies-can-markedly-reduce-carbon-intensity-of-pv-nrel-researchers-say/